7 steg 
til ferdig manus


Gjennom  7 opplæringsvideoar  blir du guida gjennom dei 

7 stega

 skrivemetoden eg har utvikla gjennom 23 år som forfattar.

Du vil læra det du treng praktisk og mentalt for å realisera bokdraumen. 

✔️ Korleis formulera ideen din? 

✔️ Målgruppe: Ho/han som ELSKAR boka di.

✔️ Historieforteljing/dramaturgi

✔️ Motivasjon: Di indre drivkraft

✔️ Tren opp skrivemusklar som tar deg i mål

✔️ Hald fokus! Ikkje bli distrahert av andre.

✔️ Lær deg å ta tilbakemelding og skriv om og om igjen.

Kva får du for pengane?​

 • Online skrivekurs i 7 modular som gir deg den grunnleggande kunnskapen du treng (skriveteknisk og mentalt) for å få ferdig eit bokmanus.  
 • + Medlemskap i den lukka Facebookgruppa Skrivestova der du får tips, inspirasjon og små videoar om relevante tema for skriveprosessen.
  +Innhaldet i kursportalen er tilgjengelig for deg i eit år.
 • *Du vil få høve til å hyra meg inn som konsulent på manuset ditt når du har fullført alle modulane i onlinekurset.

 BONUS:  

2 stk ekstra opplæringsvideoar med djupdykk i dialogar og karakterar, live sendingar med spørsmål og svar kvar fredag (bortsett frå i sommarferien og juleferien)

 

 

 

 • MODUL: DIN IDÈ
  Korleis finn du og kjenner igjen ein bra idé?

  ✅Du får læra å klargjera ideen din. KVA er det du skal skriva?

  Mange (meg sjølv inkludert) fell ofte for freistinga til å skriva i veg utan å ha ein klar idé. Dette kan sjølvsagt vera ei fin skriveøving, men på eit tidspunkt må du få klart for deg KVA det er du vil fortelja og KVA som er historia di.

 • MODUL 2: HO/HAN SOM ELSKAR BOKA DI

  KVEN skriv du for? Og kven skriv du ikkje for?

  Du vil etter denne modulen sjå klart for deg han eller ho som kjem til å lesa og elska boka di.

 • MODUL 3: DRAMATURGI
  Historieforteljing som gjer at lesaren må sluka boka di frå perm til perm.

  ✅Det finns heilt enkle og meir kompliserte dramaturgimodellar. Du blir kjent med nokre ulike modellar. Målet er at du finn ein modell som passar til ditt prosjekt og som du likar å jobba med.
  ✅Du vil få læra kunsten å skriva både med hovudet og hjarta.

 • MODUL 4: MOTIVASJON

  Ingenting er viktigare enn at DU må skriva denne boka NO.

  Du får hjelp til å finna ditt KVIFOR.

   Sett ein deadline. 

 • MODUL 5: TREN OPP SKRIVEMUSKELEN

  ✅Gode arbeidsrutinar og jamt arbeid er det som vil få deg i mål.

  ✅Korleis kan du trena bort dei mentale sperrene dine? 
  ✅Korleis kan du jobba deg gjennom tvilen?

  ✅ Kropp og hovud. Det er viktig å ta vare på kropp og sjel. Hent kraft frå naturen, trening, bøker, film, musikk m.m.

 • MODUL 6: HALD FOKUS
  ✅Sjekkliste for forfattarar på ville vegar: Det er vanlig å køyra seg fast undervegs, då er det viktig å gå tilbake og sjekka at du framleis er på rett veg. Du vil læra korleis.

  ✅Det er lett å bli distrahert av at ALLE ANDRE ER SÅ FLINKE. Det er berre tull, du har krafta i deg til å skriva ei like bra bok. 
   

 • MODUL 7: DU KAN ALLTID SKRIVA OM

  ✅Lær deg å ta tilbakemelding og å skriva om og om igjen.
  ✅Finn rett forlag for ditt bokprosjekt. Ein refusjon er ikkje verdas undergang. 

  ✅HUSK: Den einaste måten du kan mislukkast på er å gi opp!

 • FACEBOOKGRUPPE

  Med ein gong du har betalt får du bli med i Facebookgruppa

  "Skrivestovo". Her blir det ekstra videoar med skrivetips og tankar, boktips, filmtips og diskusjonar kring det å vera eit skrivande menneske.

 •  EKSTRAKLASSAR:

   

  Bygg truverdige karakterar. Har du høyrt om "method acting"? Velkommen til "method writing". 

   

   Dialogar: lær deg å skriva truverdige dialogar som flyt godt. 

   

  HØVE TIL Å KJØPA MANUSKONSULENTTENESTER:

  GJENNOMLESING AV MANUSET DITT*
  Du får høve til å kjøpa ein konsulentpakke på to gjennomlesingar av manuset ditt etter fullført teori. Pakken kostar 9900 NOK.
  * Er manus på over 200 sider (i 12 pkt skrift, 2,5 cm marg og dobbel lineavstand) blir det eit tillegg i prisen på 3000 NOK som ein eingongskostnad når du sender inn manus første gongen. 

   

 

" Eg er så glad for at eg tok dette kurset! Etter dei sju stega forstår eg handverket betre, og ser tydelegare korleis eg kan bygge opp ei historie. Men kurset er så mykje meir enn skriveverktøy og teori. Ingelin er ein fantastisk skrivementor, som alltid er PÅ. Ho deler tips og erfaringar i skrivegruppa, har livesendingar som gjer at det røskar i den tidlegare litt for kvilande skrivehanda mi. Før eg meldte meg på kurset, hadde eg skrive knappe 6000 ord på ti månadar. Etter ein månad hos Ingelin hadde eg eit ferdig førsteutkast på 35 000 ord. Eg tilrår alle skrivande å ta dette kurset. Det er SÅ verdt det!"

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen, forfattar

KVA ER KURSOPPLEGGET?

Datoar og tidsplan:

Du får tilgang til alle modulane i kurset og facebookgruppe straks du har betalt.

 

Du kan ta kurset i eiga takt og alt innhald er tilgjengelig for deg i 1 år frå den dagen du kjøper kurset.

EVENTYRET byrjar straks du har meldt deg på


TILBOD


I dette kurset får du ein 7 stegs metode for å få ferdig eit bokmanus.

Dette er ein metode som eg og mine tidligare lærlingar har brukt for å skriva og utgi bøker på etablerte forlag eller gå vegen med sjølvpublisering.

Gjennom Facebookgruppa blir du med i eit skrivefellesskap med andre fine folk.
Du vil også få små drypp med tips, videoar og anna stoff som kan motivera deg i skrivekvardagen, 


BONUS TIL DEG:

 

2 stk ekstra modular: *Karakterar *Dialog 

+ livesendingar med spørsmål og svar fredagar.
 

Online skrivekurs: 7 steg til ferdig manus – 9.900,-

 

BONUS: 2 stk ekstra modular og elles work shopar og anna eg spontant finn på i løpet av eit år.

 

PRIS 9.900,-*
*om du betaler samla. Deler du opp i 4 avdrag er prisen 10.000 NOK, 2500 NOK per avdrag.

 

 

Mange forfatterspirer venter på inspirasjon. Hos Ingelin lærte jeg at struktur og disiplin er minst like viktig når du skal skrive. Nå har jeg funnet en metode for å invitere inspirasjonen inn, isteden for å vente på den forgjeves.

 

Ingelin Røssland har noe unikt. Hun kombinerer skriveglede og vill fantasi, med struktur og velfungerende metode. Det har vært til stor nytte når jeg selv skulle gjøre forfatterdrømmen virkelig. 

Ingvild Tennfjord, Journalist, forfatter og sommelier

Betaling:

Ei betaling

 

Totalt: 9.900,-


7 steg til ferdig manus

1-årig onlinekurs med bonusar

og skrivefellesskap.

9.900

NOK

Samla​


Betal over

4 avdrag

Totalt: 10.000,-


7 steg til ferdig manus

1-årig onlinekurs med bonusar

og skrivefellesskap.

 

2.500

NOK

Kvar månad over 4 månader​


© 2021 - Ingelin Røssland